Hjem


Etablering af Pumpelav for Holmen

følg med på Kalundborg Kommunes hjemmeside


Klik her - og vælg: Sandfrit udløb i Storebælt

Foreningens formål:


Holmen Vandløbslav blev stiftet lørdag den 11. maj 2013 med det formål at varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Kalundborg Kommune.


Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af grunde , landbrugsjord og tilstødende areal.


Klik her for at se tegning over Holmen               


Læs her hvorfor foreningens arbejde er vigtigt for dig,

hvis du bor i nærheden af Bjerge Nordstrand eller Svalerup Strand


!OBS  Referat generalforsamling afholdt 10-03-2024 kl. 10.00

Foreningens aktiviteter 2023

Opdaterede data Holmens vandstandslogger

Suplerede materiale til miljø- og fødevarerklagenævnet 14.12.2022


Nye Medlemmer se her!


Holmen vandløbslav persondatapolitik


 

Medlemmer støtter foreningens arbejde med, at skabe bedre forhold omkring HOLMEN, følgende kan indmelde sig i Holmen Vandløbslav:


   Privatpersoner (sommerhusejere)                  kontigent pr år DKK 250,-

   Lodsejere (Landmænd)                                  1.800,-    

   Grundejerforeninger                                       kontingent pr år DKK 25,- pr medlem af grundejerforeningen


Send en indmeldelsesmail til kasserer Niels Regnersgaard med navn og adresse;

eller overfør beløbet til Nordea, Slagelse - Reg nr: 2433 - Konto nr: 4389 781 016; også med angivelse af navn og adresse